Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Michałowo w liczbach

Geoportal Michałowo
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Michałowo

Michałowo, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Michałowo wynosi 409 km2, zajmuje 22 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Michałowo zamieszkuje 6 446 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1458 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Michałowo wynosi 16, jest 2417 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Michałowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Michałowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Michałowo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Michałowo: 40922
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Michałowo: 0,24984
Lesistość w % w gminie Michałowo: 40,1497
Ludność na 1 km2 w gminie Michałowo: 162417
Liczba ludności ogółem w gminie Michałowo: 6 4461458
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Michałowo: -18,12417
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Michałowo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Michałowo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Michałowo: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Michałowo: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Michałowo: 711719
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Michałowo: 4,8791
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Michałowo: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Michałowo: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Michałowo: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Michałowo: 711,21770
Przedszkola bez specjalnych w gminie Michałowo: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Michałowo: 523,631
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Michałowo: 68,72252
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Michałowo: 2,31178
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Michałowo: 486603
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Michałowo: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Michałowo: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Michałowo: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Michałowo: 92,51151
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Michałowo: 33,51489
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Michałowo: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Michałowo: 99,641
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Michałowo: 89,91162
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Michałowo: 10,91701

Źródłem danych statystycznych dla gminy Michałowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Michałowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Michałowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.