Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Michałowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Michałowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Michałowo.

Mapa Geoportal Michałowo
Mapa z granicą gminy Michałowo

Dane urzędu

Urząd Miejski w Michałowieul. Białostocka 11Michałowo, 16-050

Tel: 85 7131773

Fax: 85 7131777

E-mail: sekretariat@michalowo.eu

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Michałowo: 2002073

Witryna: www.michalowo.eu

Władze lokalne: Burmistrz Marek Nazarkosekretariat@michalowo.eu

Aktualności z gminy Michałowo

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Michałowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Michałowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Michałowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Michałowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Michałowa

Gmina Michałowo w liczbach

Powierzchnia gminy Michałowo*

409 km2

22 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Michałowo*

6 446 mieszkańców

1458 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Michałowo*

16 mieszkańców na km2

2417 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Michałowo

Geoportal Michałowo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Michałowo

Jak powstał Geoportal gminy Michałowo?

Geoportal Michałowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Michałowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Michałowo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Michałowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Michałowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Michałowo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Michałowo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Michałowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Michałowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Michałowa.
Informacje na Geoportalu Michałowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Michałowo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Michałowo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Michałowo;
 • Rejestr MPZP Michałowo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Michałowo;
 • Mapa Topograficzna gminy Michałowo;
 • Mapa Solarna gminy Michałowo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Michałowo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Michałowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Michałowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Michałowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Michałowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Michałowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Michałowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Michałowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Michałowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Michałowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Michałowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Michałowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Michałowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Michałowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Michałowie.

  Geoportal gminy Michałowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Michałowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Michałowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Michałowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Michałowie.

  W Geoportalu Michałowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Michałowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Michałowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Michałowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Michałowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Michałowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Michałowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Michałowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Michałowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Michałowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Michałowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Michałowie. W Geoportalu gminy Michałowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Michałowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Michałowo dla mieszkańców

Geoportal Michałowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Michałowo. Na mapie Michałowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Michałowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Michałowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Michałowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Michałowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Michałowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Michałowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować